Governance

A A A print
AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING ORKEST VAN HET OOSTEN
 
Het Orkest van het Oosten is een eigentijds symfonieorkest met een sterke verankering in de provincie Overijssel. Het orkest voorziet op vernieuwende wijze in de behoefte aan klassieke muziek en muziekeducatie.
 
Thuisbasis is het Muziekcentrum in het Nationaal Muziekkwartier in Enschede. Vaste speelplaatsen zijn onder andere Zwolle, Deventer en Enschede. Het orkest, dat al meerdere malen in haar voortbestaan is bedreigd, kent een sterke cohesie en wordt gezien als een “werk‐orkest”. Men staat open voor vernieuwing en is begaan met het welbevinden van de organisatie en haar medewerkers. In toenemende mate worden naast de reguliere concerten andere activiteiten ontplooid. De flexibiliteit die dat oplevert wordt als verfrissend ervaren en biedt talrijke kansen voor de toekomst. Bij het OvhO werken ongeveer 80 parttimers.
 
Voornaamste financiers zijn het ministerie van OCW, de provincie Overijssel, het publiek en de gemeente Enschede. Het OvhO onderhoudt een nauwe samenwerking met de culturele instellingen verzameld in het Nationaal Muziekkwartier en het Muziekhuis van het Oosten, meer specifiek met de Nationale Reisopera, Poppodium ATAK, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, het ArtEZ conservatorium en Kaliber Kunstenschool. Ook genoemd moeten worden het Valerius Ensemble, het kamerorkest van het Orkest van het Oosten Sinfonietta Aurora en Consensus Vocalis. Daarnaast is er een (internationale) samenwerking met de BBC, Monteverdi TV, Brava TV, Challenge Records International en Combattimento Consort.
 
Het Orkest van het Oosten heeft sinds 1 juli 2009 een Raad van Toezicht. Met de installatie van deze raad kwam een einde aan het jarenlang gevolgde bestuursmodel. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur.
 


 
RAAD VAN TOEZICHT
 
De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om, naast de in de Code Cultural Governance vastgelegde taken een actieve rol te spelen in de realisatie van de ambitie van het Orkest van het Oosten. Dat betekent dat zij zowel in omvang als in samenstelling van de raad daartoe uitgerust wenst te zijn. Gelet op de brede en diverse doelgroepen die het orkest bereikt, heeft de raad uitgesproken daarvan een afspiegeling te willen zijn. Een goede mix van personen met een brede bestuurlijke en/of culturele en/of maatschappelijke ervaring is wat wordt nagestreefd. Kernwoorden daarbij zijn:
 
  • Een balans tussen etnische & culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
  • Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
  • De rol van de stichting in de maatschappij;
  • (Internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, economisch, sociaal- maatschappelijk en marketinggebied.
 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
 
De heer G.W.CH. Visser (voorzitter)
Mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld
De heer F.W. Schuitemaker
De heer G. van der Leest
De heer J.J. Zandbergen
Mevrouw M. Luizink
De heer F. van Vught
 

De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement, dat is opgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten van Stichting Orkest van het Oosten.

Reglement RvT Stichting Orkest van het Oosten
 
De Raad van Toezicht heeft bepaald dat bij het Orkest van het Oosten sprake is van een eenhoofdige directie, die samen met een artistiek leider (die overigens geen statutaire bevoegdheden draagt) de stichting bestuurt. De directie werkt volgens een reglement, dat is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 11.3 van de statuten van de Stichting Orkest van het Oosten.
 


                  
 

Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
X Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.