Governance

A A A print
AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING ORKEST VAN HET OOSTEN
 
Op 1 september 2019 fuseerde het Orkest van het Oosten met Het Gelders Orkest. Vanaf seizoen 2020-2021 opereert de nieuwe organisatie onder de naam Phion, orkest van Gelderland & Overijssel. Phion wil zoveel mogelijk mensen bereiken met live symfonische muziek. Het orkest biedt een grote variëteit in muzikale programma’s met als doel te vernieuwen en te verrassen. Phion, orkest van Gelderland & Overijssel zoekt nadrukkelijk het publiek op, binnen en buiten de concertzalen. Bij Phion valt voor iedereen iets te ontdekken. 

Thuisbasis van de Enschedese kern van de fusieorganisatie is het Muziekcentrum in het Nationaal Muziekkwartier in Enschede. Vaste speelplaatsen zijn onder andere Zwolle, Deventer en Enschede. Voornaamste financiers zijn het ministerie van OCW, de provincies Overijssel en Gelderland, het publiek en de gemeentes Enschede en Arnhem. Kern Enschede onderhoudt een nauwe samenwerking met de culturele instellingen verzameld in het Nationaal Muziekkwartier, meer specifiek met de Nationale Reisopera, Metropool, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, het ArtEZ conservatorium en Kaliber Kunstenschool. Ook genoemd moeten worden het Valerius Ensemble en Consensus Vocalis. 
 
Het Gelders Orkest & het Orkest van het Oosten hebben sinds 1 september 2019 een nieuwe Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van algemeen directeur Jacco Post.
 

RAAD VAN TOEZICHT
 
De Raad van Toezicht heeft zich ten doel gesteld om, naast de in de Code Cultural Governance vastgelegde taken een actieve rol te spelen in de realisatie van de ambitie van Het Gelders Orkest & het Orkest van het Oosten. Dat betekent dat zij zowel in omvang als in samenstelling van de raad daartoe uitgerust wenst te zijn. Gelet op de brede en diverse doelgroepen die het orkest bereikt, heeft de raad uitgesproken daarvan een afspiegeling te willen zijn. Een goede mix van personen met een brede bestuurlijke en/of culturele en/of maatschappelijke ervaring is wat wordt nagestreefd. Kernwoorden daarbij zijn:
  • Een balans tussen etnische & culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
  • Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
  • De rol van de stichting in de maatschappij;
  • (Internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, economisch, sociaal- maatschappelijk en marketinggebied.
 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
 
Mr. M. Boumans MBA (voorzitter)
Prof. Dr. F. A. van Vught
Ir. M. Luizink
Dhr. J.J.W. Esmeijer
Dhr. S. Paardekooper
Mevr. A. de Lange

De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement, dat is opgesteld ingevolge artikel 11 van de statuten van Stichting Orkest van het Oosten.

De Raad van Toezicht heeft bepaald dat bij het Orkest van het Oosten sprake is van een eenhoofdige directie, die samen met een artistiek manager (die overigens geen statutaire bevoegdheden draagt) de stichting bestuurt. De directie werkt volgens een reglement, dat is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 11.3 van de statuten van de Stichting Orkest van het Oosten.

Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
X Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.