In de samenleving

A A A print
OvhO LAB: kraamkamer innovatieve ideeën

Het Orkest van het Oosten voert tussen 2017 en 2020 op vier plekken in de provincie Overijssel experimentele projecten uit om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Hoe deze projecten er uit zullen zien, bepaalt niet de orkestdirectie maar dat doen musici uit het orkest en vertegenwoordigers van het beoogde publiek samen. Het experiment is onderdeel van een door de EU gesubsidieerd project van zeven Europese symfonieorkesten dat najaar 2016 van start ging.
 
Het orkest zoekt manieren om een groter deel van de samenleving bij klassieke muziek te betrekken. Bovendien wordt in de experimentele projecten het traditionele business- en managementmodel van een orkest  op zijn kop gezet: een aantal musici wordt projectleider en ontwikkelt innovatieve muzikale producties in intensief contact met vertegenwoordigers van lokale publieksgroepen. Dit vanuit het idee dat individuele orkestmusici in de toekomst steeds belangrijker zullen worden bij het vervullen van een brugfunctie tussen orkest en maatschappij.

logo Creative Europe

Kijk hier voor alle informatie over het OvhO LAB.

 


Educatieve projecten 
Cultuureducatie betekent investeren in ontwikkeling en welzijn van de bevolking, in het publiek en de samenleving van de toekomst. Het orkest ontwikkelde als een van de eersten een ‘doorlopende leerlijn’ van educatieve projecten voor basisen voortgezet onderwijs. Voor elke leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase zijn er projecten die passen bij de ontwikkelingsfase van de kinderen/jongeren en leerdoelen van het onderwijs. Deze aanpak wordt overgenomen door andere cultuurinstellingen inde regio. Eén van onze projecten is een jaarlijks participatieconcert voor kinderen van de basisschoolbovenbouw en kinderen uit asielzoekerscentra. Het belang hiervan werd in april 2014 onderstreept door het bezoek van Koningin Maxima aan een van de voorstellingen in Theater De Spiegel in Zwolle. 


Kinderboekenweekconcert Feest! oktober 2014
Vanuit het hele land was er massale belangstelling van basisscholen voor het eerste livestreamconcert van Orkest van het Oosten . Meer dan 21.000 kinderen zaten voor een groot scherm. Ze keken allemaalnaar het feestelijke kinderboekenweekconcert Feest! Voor het orkest was dit de allereerste keer dat een concert live in het klaslokaal wordt uitgezonden. Het concert stond volledig in het teken van het 60jarig bestaan van de Kinderboekenweek. Robotcamera’s in de zaal deden live verslag en lieten kinderen in heel Nederland het concert mee belevenin hun klaslokaal. Het concert Feest! is voor jonge kinderen ontwikkeld in samenwerking met Theater Sonnevanck (regie/acteurs) en Kaliber Kunstenschool (choreografie/dansleerlingen). De beroemde schrijver Jacques Vriens heeft speciaal voor het Kinderboekenweekconcert een verhaal geschreven. Tijdens het interactieve concert met het orkest, dansers, acteurs en de 850 kinderen in de zaal bouwden ze samen een groot feest. Ook voor de balletleerlingen van Kaliber Kunstenschool was het een geweldige ervaring om met een professioneel orkest op het podium te dansen voor zoveel enthousiaste kinderen. 

Young Knights of the Proms april 2014 


250 leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben voor het eindexamen muziek een concert gegeven samen met Orkest van het Oosten . Leerlingen vormden het koor, speelden mee in het orkest en traden op als solist. Een uniek tweejaarlijks project volledig geïntegreerd in het eindexamenprogramma muziek van havo/vwo. De scholen stellen met dit project leerlingen in staat hun talenten te ontplooien. Binnen de schoolmuren, maar zeker ook daarbuiten. De inspirerende bijdrages van professionele musici, het vakmanschap van Orkest van het Oosten en de rijke leeromgeving van het Muziekcentrum in Enschede halen het beste in de leerlingen naar boven. Het is fantastisch om dit jong talent de kans te bieden om op topniveau met professioneel orkest te werken. We zijn dan ook erg trots dat dit project de Overijsselse Onderwijsprijs heeft gewonnen (een initiatief van de provincie en het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie INOP) en hiermee genomineerd zijn voor de Nationale Onderwijsprijs, die wordt uitgereikt op 25 maart 2015 in Rotterdam. 

Een toekomst waar muziek in zit oktober 2014 mei 2015 
Het Jeugdcultuurfonds Overijsel en Orkest van het Oosten hebben de handen ineen geslagen en een project opgezet met als doel om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kennis te laten maken met en actief te laten deelnemen aan kunst en cultuur. Onlangs is een groot aantal gezinnen gratis naar een familieconcert van het orkest geweest en werd een workshopochtend georganiseerd in Hardenberg en in Enschede. Tijdens deze ochtenden kregen kinderen (7—12 jaar) les van een professionals in dans, muziek of theater. Aan het eind van de ochtend voerden ze een spannende voorstelling op met musici van Orkest van het Oosten en een echte acteur. Doel van de workshopochtenden is de kinderen ‘warm’ te maken voor actieve kunstbeoefening zodat ze via een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds structureel gaan deelnemen aan kunst en cultuur. De volgende stap is dan ook dat de kinderen gratis proeflessen volgen om te kijken of ze het leuk genoeg vinden om een jaar lang muziekles, dansles of acteerlessen te krijgen. De kinderen zijn erg enthousiast, dus we hebben er veel vertrouwen in! In april 2015 wordt de cyclus herhaald, zodat nog meer kinderen plezier kunnen beleven aan onze familieconcerten, workshops en muzieklessen. 

Concert voor Rafiq maart 2015 
Orkest van het Oosten heeft inmiddels een traditie van het jaarlijks uitvoeren van interactieve schoolconcerten. Voor het vijfde jaar op rij speelt het orkest samen met  5.000 leerlingen uit heel Overijssel. Het grote verschil met andere klassieke concerten voor kinderen is de (inter)actieve deelname door de kinderen zelf: de leerlingen spelen op een hoog niveau een verantwoordelijke muzikale en geregisseerde rol in de voorstelling. Zo ontstaat veel betrokkenheid bij de uitvoering. Basisscholen zijn erg enthousiast over de uitvoering en voorbereidende lessen en workshops. Doordat het orkest deze projecten elk jaar organiseert kunnen de scholen het opnemen in hun curriculum en veel scholen zullen in maart dan ook voor de 5e keer meedoen. Samen met het volledige symfonieorkest en presentator zingen, bewegen en maken de kinderen ritmes op de muziek. Bijzonder aan de uitvoering vorig jaar was de deelname van 250 kinderen uit asielzoekerscentra uit heel Nederland en het bezoek van Koningin Maxima. Bijzonder aan de uitvoering volgend jaar zal zijn dat een aantal scholen in het kader van Culturage (Cultuureducatie met Kwaliteit in Enschede) met het project extra aandacht geven aan technische en beeldende vakken. Met hulp van het orkest wordt het project op maat uitgebreid naar de wens van basisscholen om ook meer kwaliteit te geven aan andere onderdelen in hun cultuurbeleid. In de nabije toekomst hoopt Orkest van het Oosten in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland een nieuw interactief concert te ontwikkelen dat door kinderen in heel Europa kan worden uitgevoerd. Het plezier en het trotse gevoel dat kinderen bij dit project ervaren, dat wens je ieder kind. 
Maatschappelijke projecten 

Muziek voor Iedereen 
Ensembles van Orkest van het Oosten verzorgen concertjes in verzorgingstehuizen in Overijssel voor ouderen die niet meer in de gelegenheid zijn live klassieke concerten te bezoeken. Contact tussen musici en bewoners is onderdeel van het programma. Bewoners en directie van de tehuizen zijn enthousiast, de musici eveneens. Enkele ouderenfondsen maken de optredens mede mogelijk. 


Stadsmusical Almelo september 2014 
Een feest vol verbinding, enthousiasme en samenwerking om de 100e verjaardag van Almelo te vieren. Het is gelukt de volledige stad te mobiliseren bij de ontwikkeling en uitvoering van ‘Van Katoen en nu’. Elke avond 800 vrijwilligers/amateurs uit allerlei toneelmuziekverenigingen en basisscholen, die samen met professionals 10 avonden een evenement neerzetten, waar 10.000 bezoekers van hebben genoten nog lang over na zullen praten! 

Infrastructuur 
Orkest van het Oosten is zich bewust van zijn positie in de basisinfrastructuur van Overijssel. Verbintenissen met het amateurveld, vakopleidingen en collegainstellingen zijn nadrukkelijk aangegaan: 

Laagdrempelig – nieuwe serie, buurtconcerten en Ziggo Dome 
Klassiek muziek is van alle tijden, maar het publiek verandert. Daarom ontwikkelt het orkest nieuwe presentatievormen, nieuwe programmaformules andere arrangementen. Dat hoort bij modern cultureel ondernemerschap. In seizoen 13/14 introduceerde het orkest een nieuwe laagdrempeliger, informelere en vriendelijk geprijsde concertserie in Zwolle, Deventer en Enschede, waarmee nieuwe doelgroepen werden aangesproken. Met succes. Intensivering van de beleving is daarin een sleutelbegrip. Daarnaast blijft er een ‘klassieke’ concertserie voor de bestaand doelgroep. Het seizoen 14/15 werd geopend met een nieuw fenomeen: een reeks buurtconcerten, in kerk of kulturhus. Concerten in wijken, dorpen en steden waar het orkest normaal niet komt. Maar nu wel: met een kort, gratis concert. Ter kennismaking, voor een (toekomstig) publiek dat anders niet bereikt wordt. 

Met Kerst 2014 brengen Van Lambaart Entertainment en Orkest van het Oosten ‘Fantasia’ van Disney tot leven in de Ziggo Dome. Een laagdrempelige kennismaking met klassieke muziek, op hoog niveau, voor een groot publiek. 
Veelzijdig
Orkest van het Oosten zoekt de verbinding met en treedt op bij grootschalige, laagdrempelige (culturele) manifestaties in de provincie, zoals het evenement ‘Kunst in het Volkspark’ in Enschede, de Military in Boekelo en het Thorbeckegrachtconcert in Zwolle. Het orkest kent ook vele kleinere ensembles, die op hele andere locaties kunnen spelen en daar een ander en nieuw publiek bereiken. Dus behalve Orkest van het Oosten op de grote podia van Zwolle, Enschede en Deventer, ziet het publiek onze musici en ensembles o.a. bij grote en kleine evenementen in de hele provincie: op het Pleinconcert in Almelo, in poppodium Metropool in Hengelo, De Bergkerk in Deventer, Kasteel Twickel in Delden, musea in Enschede en Zwolle, etc. 


Europa 
Nieuwe vormen van publieksbinding (mede m.b.v. digitale media) is voor alle orkesten van vitaal belang. Evenals het bereiken van nieuwe publieksgroepen. Het groeipotentieel is daarbij hoog: uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan klassieke muziek vele malen groter is dan het daadwerkelijke concertbezoek. Een groot deel van de Europese symfonieorkesten staat daarbij voor dezelfde vragen. Orkest van het Oosten werkt daarom op Europees niveau samen met collegaorkesten bij het ontwikkelen, testen en uitwisselen van projecten op het gebied van publieksontwikkeling. Met drie samenwerkingspartners is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend – en gehonoreerd binnen het EUprogramma Creative Europe. Overige projecten 

Opera anders 
Orkest van het Oosten heeft een meerjarige samenwerking met het operafestival van St. Moritz. In seizoen 14/15 brengt het orkest een vernieuwende, in Zwitserland ontwikkelde productie van Mozarts Don Giovanni naar Nederland. Het innovatieve, flexibele concept maakt de publieksbetrokkenheid en de speelbaarheid op diverse locatietypes zeer groot. Randprogrammering zorgt voor verdere intensivering van de beleving. Opnames en distributie 
Orkest van het Oosten investeert samen met het Metropole Orkest in nieuwe techniek, hardware (robotcamera’s) en kennis voor het maken van live concertregistraties, die via verschillende (digitale) kanalen kunnen worden gedistribueerd. De investering werd gefinancierd door een fonds. 

Nationale TV 
De musici van Orkest van het Oosten brengen – met chefdirigent Jan Willem de Vriend als boegbeeld klassieke muziek graag voor een breed publiek toegankelijk. De NTR wijdde 4 tvuitzendingen aan De Vriend en zijn orkest, waarin zij hun gedeelde passie voor klassieke muziek laagdrempelig over het voetlicht brachten. Als vervolg op deze serie ontstond het NTRprogramma ‘De Vriend geeft muziekcollege’, waarin orkest en dirigent de verbinding laten horen en zien tussen maatschappelijke fenomenen en klassieke muziek. Zoals in de uitzendingen ‘Muziek en machines’ en ‘Muziek en oorlog’. Op de landelijke klassieke tvzender Brava zijn regelmatig opnames van onze concerten te zien. Tournees en CD’s 
Het orkest krijgt regelmatig uitnodigingen voor buitenlandse tournees. De tournee naar China in 2012 was een goed voorbeeld hoe een tournee zowel artistiek als economisch van belang kan zijn. De intensieve voorbereiding en het veeleisende tourneeschema maakten het orkest artistiek gezien beter; een aantal concerten werd door Overijsselse bedrijven en instellingen aangegrepen om de banden met Chinese partners aan te halen. De tournee trok nationale mediaaandacht. Een andere manier waarmee de (inter)nationale uitstraling van het orkest (en de provincie) wordt versterkt is het uitbrengen van wereldwijd gedistribueerde CD’s. Voor Challenge Classics makte en maakt het orkest o.l.v.zijn chefdirigenten een serie Beethovenen Mendelssohn CD’s. 

Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
X Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.