Het Orkest van het Oosten & Het Gelders Orkest - Werken aan samenwerken

Het Orkest van het Oosten & Het Gelders Orkest - Werken aan samenwerken

A A A print
Het Orkest van het Oosten & Het Gelders Orkest - Werken aan samenwerken
08-06-2017

Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest werken al een aantal jaren samen. De orkesten wisselen kennis uit, delen personeel en programmeren gezamenlijk grootschalige orkestprojecten. Eind 2016 kregen beide orkesten van het ministerie van OCW de opdracht vanaf september 2019 niet meer als twee afzonderlijke organisaties te functioneren, maar samen te komen tot één duurzame en hoogwaardige symfonische voorziening voor landsdeel Oost. Beide orkesten zijn van mening dat deze vergaande samenwerking in het belang is van stakeholders als publiek, medewerkers, (culturele)partners, provincies en gemeentes en werken dan ook hard aan het concretiseren daarvan. Uiteraard conform de beschikkingen van de subsidieverstrekkers. Het streven is om te komen tot een zodanige invulling van de samenwerking, dat deze kan rekenen op een goed draagvlak onder alle stakeholders én een duidelijke verankering behoudt in beide provincies. De orkesten zijn inmiddels in vergaande bespreking en hebben samen al een aantal belangrijke stappen gezet. Ondanks hun complexe opdracht, kijken Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest met veel vertrouwen naar hun gezamenlijk toekomst.
 
Vragen of opmerkingen over dit traject kunt u per email sturen naar Kees Meijer, directeur van Het Orkest van het Oosten (kmeijer@ovho.nl).
 

Laatste nieuws:

    Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
    X Akkoord
    Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.