Orkesten behouden subsidie

Orkesten behouden subsidie

A A A print
Orkesten behouden subsidie
20-09-2016

Orkesten behouden subsidie
Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten behouden hun subsidie voor de komende periode. Wel zijn er voorwaarden aan de subsidie verbonden die moeten gaan leiden tot een intensieve samenwerking met ingang van het concertseizoen 2019/2020. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt gewijzigd overgenomen door de minister, beide orkesten krijgen hierdoor meer ruimte om te komen tot één symfonische voorziening voor Oost Nederland.

Het advies van de Raad voor Cultuur leek aan te sturen op een gedwongen fusie binnen een kort tijdspad hetgeen op bezwaren stuitte bij beide orkesten. Ook de Tweede Kamer zag een ‘gedwongen fusie’ niet als een oplossing en riep de minister op te overleggen over de mogelijkheden. De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen zowel de overheden in Oost Nederland als beide orkesten met als resultaat een procesvoorstel dat kan rekenen op steun van beide organisaties en de overheden. Dit voorstel doet nog geen nadere uitspraken over de mogelijke scenario’s van samenwerking, ook is er geen uitspraak gedaan over een standplaats. Dit alles zal de komende periode deel uitmaken van een breder onderzoek in Gelderland en Overijssel naar de bestaande behoeften onder de relevante partijen. “Een duurzame symfonische voorziening zal moeten voldoen aan de wensen die stakeholders in landsdeel Oost aangeven, dat vraagt meer dan alleen een structuur-discussie” aldus Bart van Meijl, directeur a.i. van het Orkest van het Oosten.

Beide orkesten verwachten op 1 juni 2018 het scenario voor één symfonische voorziening duidelijk te hebben, waarna er tot 1 september 2019 gewerkt kan worden aan de verdere inrichting van de organisatie. Wiebren Buma, directeur Gelders Orkest: “Het streven is om met ingang van seizoen 2019/2020 een gezamenlijke programmering voor de beide provincies te hebben, tot die tijd zullen beide orkesten hun eigen programmering handhaven”.

Beide orkesten benadrukken dat het niet zonder meer gaat om een fusie, een stakeholdersonderzoek zal moeten uitwijzen welk scenario voor de toekomst het meest kansrijk is. “We werken al op diverse onderdelen samen, en er liggen nog veel kansen om dit verder te ontwikkelen zonder dat dit direct tot een fusie moet leiden” aldus Wiebren Buma. Met name op het gebied van educatie en personeelsbeleid werd in de afgelopen jaren samengewerkt, tevens werden grote producties gezamenlijk gedaan. “We hebben in Oost Nederland de uitdaging om als eerste één symfonische voorziening te ontwikkelen met alle partijen die daar deel van willen uitmaken, laten we dat vooral zien als kans om iets nieuws te creëren wat past bij de huidige ontwikkelingen in de samenleving” aldus Bart van Meijl.
 

Laatste nieuws:

    Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
    X Akkoord
    Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.