Ondersteun het orkest

A A A print

Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten

Beste muziekliefhebber,

Het Orkest van het Oosten wil een eigentijds symfonieorkest zijn met een nationaal kwaliteitsniveau. Ook de komende jaren willen wij die ambitie graag waarmaken. Ondanks alle subsidiekortingen. Daarom stelt het orkest zich op als een professionele en moderne culturele ondernemer.

Door zich sterker te verbinden met de samenleving probeert het orkest minder afhankelijk te worden van subsidie en meer private inkomsten te genereren.

Om aan de behoefte aan klassieke muziek en klassieke muziekeducatie te kunnen blijven voldoen is echter nog méér nodig. Vandaar dat wij nu zijn gekomen tot een geheel nieuwe, eigentijdse aanpak van onze fundraising, in de vorm van de Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten.

Deze nieuwe Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten biedt automatisch plaats aan al onze bestaande vrienden, donateurs en sponsors. Dat zijn zowel particulieren, bedrijven, stichtingen als fondsen, die met elkaar het Orkest van het Oosten een warm hart toedragen.

Alle begunstigers zijn binnen de nieuwe Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten onderverdeeld in twee categorieën: Orkestgezelschap en Symfoniegenootschap.

Het Orkestgezelschap bestaat uit particuliere begunstigers, die jaarlijks vanaf € 60 tot € 4.999,- schenken. Bij het Symfoniegenootschap gaat het om particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen die jaarlijks een bedrag van € 5.000,- tot € 50.000,- beschikbaar stellen aan het Orkest van het Oosten .

Wij doen graag een beroep op u om het Orkest van het Oosten via onze nieuwe Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten financieel te ondersteunen. Dat kan door donateur te worden (zie elders in deze brochure) van het Orkestgezelschap of het Symfoniegenootschap. Want alleen met úw financiële ondersteuning kunnen wij de toekomst van het Orkest van het Oosten veilig stellen. En daarmee onze missie in Overijssel en daarbuiten blijven vervullen: door het maken van hoogwaardige klassieke muziek bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving! En daarmee bij de maatschappelijke samenhang versterken en het economisch profiel en het vestigingsklimaat van Overijssel verstevigen.


Met muzikale groeten,

 


Peter IJzerman
Voorzitter Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten
 

Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
X Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.