Doorlopende leerlijn muziek
Dit concert heeft inmiddels plaatsgevonden. Klik hier voor ons actuele aanbod.

Doorlopende leerlijn muziek

Cultuureducatie met kwaliteit voor groep 1 t/m 8
Expertise bevordering
Creatieve en muzikale ontwikkeling van kinderen
In Overijssel wordt op veel fronten en op veel manieren gewerkt aan het verbeteren en verspreiden van het muziekonderwijs aan kinderen en jongeren. Daar zijn veel partijen uit de kunstsector, het onderwijs, de gemeenten en provincie bij betrokken. Muziekeducatie vormt een belangrijk speerpunt in het beleid van Orkest van het Oosten. Hét orkest van Overijssel heeft als spil van de provincie de ambitie op zich genomen om in samenwerking met zoveel mogelijk partners meer coherentie aan te brengen in het educatieve aanbod in de provincie en de effecten ervan versterken.

Orkest van het Oosten heeft zich met vijf culturele en educatieve organisaties; Poppodium Metropool, ArtEZ Conservatorium, Kaliber Kunstenschool, De Nederlandse Reisopera, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, verenigd in de coalitie Het Nationaal Muziekkwartier. Ook werken we veel samen met scholen, theatergezelschappen en lokale muziekscholen in heel Overijssel. Door middel van onderlinge samenwerking van de culturele en educatieve instellingen in Overijssel werkt Orkest van het Oosten aan de verwezenlijking van het plan Cultuureducatie met Kwaliteit: het verder ontwikkelen van een infrastructuur met doorlopende leerlijnen cultuureducatie.

Bij dit vernieuwde cultuuronderwijs staat het kind zelf centraal. Om het kind heen, steeds aansluiting zoekend bij de interesses en mogelijkheden die het in elke leeftijdsfase heeft, bouwen we met het onderwijs en culturele samenwerkingspartners aan het cultuuronderwijs. Niet meer als een serie losse lessen en ervaringen, maar als een samenhangend bouwwerk waaraan elke culturele instelling zijn steentje bijdraagt. Op deze wijze kunnen alle leerdoelen met een gevarieerd programma worden vervuld.

De leerlijn muziekeducatie die door de educatieafdeling van Orkest van het Oosten is ontwikkeld vormt een eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk verder te ontwikkelen en cultuureducatie in Overijssel een kwaliteitsimpuls te geven. We delen onze kennis en ervaringen graag met u. We gaan graag met u in gesprek om geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden te kijken om cultuureducatie op uw school, in samenwerking met onze culturele partners, nog beter vorm te geven!

Klik op de onderstaande knop om meer informatie te lezen over de doorlopende leerlijn muziekeducatie.
Deel deze pagina via:
Pers- en mediarelaties vinden hier meer informatie
X Akkoord
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.